Fun88 hoàn trả 0.5% không giới hạn mỗi ngày tại Thể Thao CMD

Cược càng nhiều, hoàn trả càng đã với Thể Thao CMD tại Fun88! Ngại gì mà không “chiến” ngay thôi anh em ơi!

Thông tin chương trình

 • Thời gian khuyến mãi bắt đầu: 0h ngày 1/3/2022.
 • Thời gian khuyến mãi kết thúc: 23 giờ 59 phút ngày 31/3/2022.
 • Múi giờ áp dụng khuyến mãi: GMT+8.
 • Kiểu thành viên được nhận hoàn trả: 1.000 tài khoản cá cược mới đăng ký tại Fun88.
 • Loại tiền tệ hợp lệ nhận thưởng: VND
 • Cách thức nhận thưởng hoàn: Không cần đăng ký tham gia. Hệ thống Fun88 sẽ tự tính tiền thưởng khi anh em phát sinh giao dịch đặt cược tại Thể Thao CMD mỗi ngày.
 • Doanh thu bắt buộc: Anh em cần doanh thu từ 500,000 VND trở lên mới hợp lệ nhận thưởng.

Một số quy định đặc thù của khuyến mãi

 • Hoàn trả tính theo ngày.
 • Thời gian cập nhật tiền hoàn là 12h – 13h (GMT+8) mỗi ngày.
 • Tiền sẽ được hoàn về tài khoản cá cược Thể Thao CMD.
 • Một ngày của khuyến mãi hoàn trả tại Thể Thao CMD được tính từ 0h đến 23h59 (GMT+8).
 • Cược Hòa là không hợp lệ và không được tính vào doanh thu yêu cầu để nhận thưởng.
 • Các vé cược Thua Nửa/Thắng Nửa sẽ được tính vào doanh thu cược hợp lệ và giá trị tính vào doanh thu cược bằng một nửa giá trị thực của các vé cược Thua Nửa/Thắng Nửa.
 • Khuyến mãi hoàn trả chỉ dành cho các vé cược tại một (1) sản phẩm duy nhất là Thể Thao CMD.
 • Khuyến mãi chỉ áp dụng cho thành viên thường.
 • Tiền thưởng hoàn phải được sử dụng trong 30 ngày tính từ thời điểm hệ thống cập nhật tiền thưởng. Nếu không, nhà cái Fun88 sẽ thu hồi tiền thưởng.
 • Nhà cái uy tín Fun88 chỉ cho phép anh em rút tiền về khi đã hoàn tất 1 vòng tái cược sau khi nhận thưởng.
 • Những quy định khác của khuyến mãi Fun88 cũng được kích hoạt.